VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů, přičemž je povinen dopravit zboží na vlastní náklady na níže uvedenou adresu.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f).

Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

(1) Odstoupí-li kupující od smlouvy, peníze mu budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.

Po převzetí si zásilku vždy pečlivě překontrolujte, zda-li je kompletní, není porušený obal a obsah odpovídá objednávce. Případné chybějící kusy, porušený obal atd. reklamujte přímo u přepravce při převzetí zásilky. O ostatních nesrovnalostech v zásilce nám dejte neprodleně vědět e-mailem (info@moje-prislusenstvi.cz), nejpozději však do 48 hodin od doručení zásilky.

Na zboží je poskytována 2-letá záruční lhůta, která se však nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, nesprávným zacházením, či mechanickým poškozením.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zboží k reklamaci zašlete na níže uvedenou adresu spolu s označením  objednávky a přesným popisem vady. Bez těchto náležitostí nemůže být reklamace posouzena a vyřízena, tudíž bude vrácena zpět kupujícímu. Pokud se s námi předem nedohodnete jinak, posílejte pokud možno kompletní balení včetně příslušenství.

Před vrácením či reklamováním zboží nás, prosím, kontaktujte skrze e-mail: info@moje-prislusenstvi.cz nebo skrze telefonní číslo: +420 601 381 461. Zašleme Vám reklamační formulář a formulář pro vrácení zboží.

Vracené či reklamované zboží zasílejte na adresu:

Lukáš Vrbický
Pod Dráhou 229
541 01 Trutnov
+420 601 381 461